Opis

Email jest modułem jPALIO służącym do obsługi skrzynki pocztowej.

Za jego pomocą możemy otworzyć skrzynkę pocztową, wykonać operację na wiadomościach znajdujących się w niej a na koniec ją zamknąć.

Moduł ten posiada dodatkowe funkcje narzędziowe do pobierania danych z wiadomości.

Moduł jest dostępny w każdej instancji jPalio i nie wymaga podawania żadnych parametrów w konfiguracji instancji.