Wywoływanie reguł w jPALIO

Integracja JRules po stronie jPALIO wygląda następująco:

@WebServiceClient(name = "SncmWSRunnerImplService", targetNamespace = "http://SncmRuleApp/", 
wsdlLocation = "http://192.168.1.210:8080/jaxws-SncmRuleApp/SncmWS?wsdl") public class SncmWSRunnerImplService {....}
  static {
    URL url = null;
    try {
      url = new URL("http://192.168.1.210:8080/jaxws-SncmRuleApp/SncmWS?wsdl");
    } catch (MalformedURLException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    SNCMWSRUNNERIMPLSERVICE_WSDL_LOCATION = url;
  }

Wywołanie JRules w jDesignerze odbywa się przez wywołanie obiektu groovy. Przykładem takiego obiektu może być:

package application.jrules;

import java.util.LinkedList;
import java.util.List;

public class SncmWSRunnerClient {

  public static Double getProvisionFromJRules(final String flow, final Event event) {
    SncmWSRunner port = new SncmWSRunnerImplService().getSncmWSRunnerImplPort();
    return port.sncmRules(event, flow);
  }

  public static Event createEvent(
      final String entityCode, final double amount, final String eventDate,
      final String eventTypeCode, final String organizationCode, final String productCode,
      final List<String> parameterCodes, final List<String> parameterFieldType, final List<Object> parameterFieldValue) {
    Event eventItem = new Event();
    eventItem.setAmount(amount);
    eventItem.setEntityCode(entityCode);
    eventItem.setEventDate(eventDate);
    eventItem.setEventTypeCode(eventTypeCode);
    eventItem.setOrganizationCode(organizationCode);
    eventItem.setProductCode(productCode);
    List<Parameter> parameters = new LinkedList<Parameter>();
    if ((parameterCodes.size() == parameterFieldType.size()) &&
        (parameterCodes.size() == parameterFieldValue.size())) {
      for (int i = 0; i < parameterCodes.size(); ++i) {
        parameters.add(createParameter(parameterCodes.get(i), parameterFieldType.get(i), parameterFieldValue.get(i)));
      }
    } else {
      System.out.println("\nWrong parameter initialization");
      System.out.println("\n parameterCodessize= " + parameterCodes.size());
      System.out.println("\n parameterFieldType size= " + parameterFieldType.size());
      System.out.println("\n parameterFieldValue size= " + parameterFieldValue.size());
    }
    eventItem.setParameters(parameters);
    return eventItem;
  }

  private static Parameter createParameter(final String codeValue, final String field, Object value) {
    Parameter parameter = new Parameter();
    parameter.setCode(codeValue);
    if (field.equals("dateValue")) {
      parameter.setDateValue((String) value);
    } else if (field.equals("fractionalValue")) {
      parameter.setFractionalValue((Double) value);
    } else if (field.equals("numericValue")) {
      parameter.setNumericValue((Double) value);
    } else if (field.equals("textValue")) {
      parameter.setTextValue((String) value);
    } else {
      return null;
    }
    return parameter;
  }

  public Object run(String methodName, Object... methodArguments) {
    return this."$methodName"(*methodArguments)
  }

  public void run() {
  }
}

 

W tym groovy obiekcie metoda "getProvisionFromJRules" wywołuje reguły w przepływie o nazwie zdefiniowanej w atrybucie flow z parametrami zdefiniowanymi w parametrze event. Natomiast metody "run" pozwalają z poziomu jPALIO wywoływać groovy metodę "getProvisionFromJRules". Przykładem takiego wywołania z inicjacją parametrów może być:

 

$=(@parameterCodes, $util.emptyList())
$=(@parameterFieldType, $util.emptyList())
$=(@parameterFieldValue, $util.emptyList())

$util.add($@parameterCodes, "code1")
$util.add($@parameterFieldType, "dateValue")
$util.add($@parameterFieldValue, "2010-01-01 00:00:00")

$util.add($@parameterCodes, "code2")
$util.add($@parameterFieldType, "fractionalValue")
$util.add($@parameterFieldValue, 2.2)

$util.add($@parameterCodes, "code3")
$util.add($@parameterFieldType, "numericValue")
$util.add($@parameterFieldValue, 2)

$util.add($@parameterCodes, "code4")
$util.add($@parameterFieldType, "textValue")
$util.add($@parameterFieldValue, "Parameter->text value")

$try({
 $=(@commission, $toBigDecimal(
 	$toString($*application.jrules.SncmWSRunnerClient("getProvisionFromJRules", "multipliedFlow",
	 $*application.jrules.SncmWSRunnerClient("createEvent", "EntityCode", 100.0, 
	 "2010-01-01", "EventTypeCode", "OrganizationCode", "ProductCode", 
	 $@parameterCodes, $@parameterFieldType, $@parameterFieldValue)
	))
 ))	
 $@commission
}, {
	$error.stackTrace()
})