Przykłady konfiguracji

instancja.xml, konfiguracja modułu:

 

<instance>
...
<module name="snmp">
<!--listenerName>inst1<⁄listenerName-->

<listenerAddress>192.168.1.167:10162<⁄listenerAddress>
<defaultTimeout>1000<⁄defaultTimeout>
<defaultRetries>1<⁄defaultRetries>

<moduleLoggingLevel>all<⁄moduleLoggingLevel>
<queueSize>10000<⁄queueSize>
<queueThreads>1<⁄queueThreads>
<logResponses>true<⁄logResponses>
<saveResponses>true<⁄saveResponses>
<bufferResponses>true<⁄bufferResponses>
<responsesBufferSize>10000<⁄responsesBufferSize>
<cacheMibCommands>true<⁄cacheMibCommands>
<cacheMibFiles>true<⁄cacheMibFiles>
<persistUsers>true<⁄persistUsers>
<updateDatabase>true<⁄updateDatabase>
<⁄module>
...
<⁄instance>

 

instancja.xml (cała), minimalna konfiguracja, z włączonym zapisywaniem nadchodzących pakietów do logów oraz bazy danych:

<instance type="master">

	<admin user="admin"  password="admin"⁄>

	<page default="1"⁄>

	<secure sid="3838381" algorithm="MD5"⁄>
	
	<connector name="palio" url="jdbc:postgresql:⁄⁄localhost:5432⁄testsnmp"  traceRead="true" traceWrite="true" traceExecute="true">
		<user>postgres<⁄user>
		<password>atfudb2<⁄password>
	<⁄connector>
	
	<module name="snmp">
		<listenerAddress>192.168.1.167:10162<⁄listenerAddress>
		<saveResponses>true<⁄saveResponses>
		<bufferResponses>true<⁄bufferResponses>
	<⁄module>

<⁄instance>