Opis

Moduł umożliwia przechowywanie wartości w bazie danych instancji. Są wygodnym narzędziem przechowywania wartości potrzebnych podczas pracy instancji, a także po jej restarcie (np.: obowiązujące formaty dat, konfiguracja, itp). Wartości te są przechowywane w pamięci podręcznej, dostęp do nich jest więc równie szybki jak do innych zmiennych, zapis jest jednak nieporównanie wolniejszy (konieczność skomunikowania się z bazą danych).

Parametry globalne, poza kluczem i wartością posiadają jeszcze dwa pola, mające charakter wyłącznie informacyjny - wartość domyślną oraz krótki opis parametru.

Parametry mogą być odpowiednimi metodami dodawane, ustawiane(każda z właściwości parametru: klucz, wartość, wartość domyślna, opis), odczytywane, kasowane, usuwane z cache oraz ponownie do niego ładowane z bazy. Służą do tego odpowiednio metody: addParam, setParamName, setParamValue(w skrócie set), setParamDefaultValue, setParamDescription, get, removeParam, clearCache, loadParams wraz z podanymi w javadocu parametrami.

Na uwagę zasługuje fakt, że parametr musi zostać dodany, aby po usunięciu cache (a więc i restarcie instancji) był w dalszym ciągu dostępny dla programisty.