Przykłady

Adres strony, dla np różnych serwisów ustawiany przez klienta, a kod pozostaje ten sam:

<a target="_blank" href="$global.get("unibox.company.www")">

Przechowywanie formatu daty wspólnego dla całego systemu:

$toString($@order.getCreationDate(), $global.get("configuration.dateFormat"))

Walidacja adresu ip w javascripcie:

// the method for IP address validation
jQuery.validator.addMethod(
"ipAddr",
function(value, element) {
return this.optional(element) || /$global.get("configuration.regexp.ip")/.test(value);
},
"$text.toUpperFirst($#("IpAddressInvalid"))"
);

Jak wspomniano w opisie - po przeladowaniu cache przestanie być dostępny (bo nie zapisany w bazie danych instancji) parametr "dog":

$global.addParam("flea", "?", "unknown", "meanigless short description")

$global.setParamValue("dog", "bark")

$global.addParam("cat")
$global.setParamValue("cat", "meow")
$global.setParamDefaultValue("cat", "meow")
$global.setParamDescription("cat", "That is what cats do")

$+([" - ", $global.get("cat"), " - said cat,<br/> - ", $global.get("dog"), " - responded dog."])