Przykłady

Aby wylączyć zadanie oraz powiadomić czy było aktywne:

$=(@jobId, 123)
$if((Boolean)$scheduler.isTaskActive($@jobId), {
    Task $@jobId was active.
}, {
    Task $@jobId was not active.
})

Aby włączyć je ponownie i ustawić aby wykonywało się co 1 dzien, 3 godziny i 13 minut:

$scheduler.setTaskStartDate($@jobId, $@now)
$scheduler.setTaskPeriod($@jobId, 90780000)
$scheduler.setTaskActive($@jobId, true)

Typowymi zastosowaniami modułu  scheduler będą: