Opis

Moduł Scheduler jest modułem typu EXTERNAL, co oznacza, że aby był uruchomiony podczas pracy instancji należy dodać wpis modułu w konfiguracji instancji.

Moduł umożliwia planowanie zadań wykonywanych przez jPalio. Zadania definiuje się w obiektach, mogą to być dowolne objekty języka jPalio (np.: jPalio, Groovy, Java).

Zadania posiadają datę uruchomienia, określającą kiedy zaczą być wykonywane, oraz okres co jaki będą wykonywane. Okres definiuje co ile jest uruchamiane zadanie, zatem określa czas pomiędzy ostatnim uruchomieniem, a następnym, czas trwania zadania nie jest doliczany. Jeśli nadszedł czas aby uruchomić zadanie, ale poprzednie jeszcze się nie zakończyło, zadanie nie zostanie uruchomi