Konwencja i dobre praktyki

Parametry globalne powinny być używane do przechowywania wartości wspólnych dla całego systemu, jak formaty dat, wyrażenia regularne, itp.

Ponadto parametry globalne powinno się nazywać według konwencji nazywania obiektów.