Konfiguracja

Newsletter jest zewnętrznym modułem, dlatego należy w pliku konfiguracyjnym instancji dokonać wpisu określając adres serwera pop3, smtp oraz dodatkowe parametry połączenia:

<module name="newsletter">
    <smtp_server>127.0.0.1</smtp_server>
    <pop3_server>127.0.0.1</pop3_server>
    <charset>ISO-8859-2</charset>
    <smtp_auth>true</smtp_auth>
</module>