Przykłady

Stworzenie grupy subskrypcyjnej "Info group" oraz użytkownika, który zostaje do niej przypisany:

$=(@groupId, $newsletter.createGroup("Info group"))
$=(@activationKey, $user.createPassword($@passLength))
$=(@userId, $newsletter.createSubscriber($@emailAddress, $@firstName, $@lastName, (String)null, (String)null, $@activationKey))
$newsletter.subscribeGroup($@userId,$@groupId


Początkowo użytkownik jest zablokowany, odblokowywanie użytkownika  następuje poprzez podanie kodu aktywacyjnego wygenerowanego przy tworzeniu użytkownika:

$newsletter.activateSubscriber($@userId, $@activationKey)


Stworzenie przykładowej wiadomości i wysłanie jej do grup subskrypcyjnych o id 1,2 i 3. Przy wysyłaniu wiadomości należy podać login i hasło do serwera smtp:

$=(@groupsIDs,[1,2,3])
$=(@messageId, $newsletter.createMessage("sender name","Message title", "Message content", $@groupsIDs))
$newsletter.sendMessage($@messageId, "login", "pass")