Wstęp

Internacjonalizacja wspomaga tworzenie portali wielojęzycznych. Koncepcja polega na tym aby w kodzie aplikacji posługiwać się unikalnym 'kluczem' tłumaczenia, a w osobnym miejscu przechowywać tłumaczenia w różnych językach dla danego klucza.

W jPALIO tłumaczenia są przechowywane w bazie danych. Mając na uwadze względy wydajnościowe dostęp do tłumaczeń jest keszowany. Klucz tłumaczenia składa się następujących atrybutów:

Atrybut Opis Przykład
Język Język danego tłumaczenia eu pl ru
Kod tłumaczenia Unikalny identyfikator za pomocą którego programista odwołuje się do danego tłumaczenia firstName lastName
Kategoria Kategoria jest atrybutem opcjonalnym. Służy ona do rozróżniania dwóch lub więcej tłumaczeń o takich samych kodach.
W dalszej części tekstu.

Aby lepiej zobrazować przydatność kategorii posłużmy się przykładem. Załóżmy że mamy w portalu kod 'house' i jego tłumaczenie w języku polskim 'dom'. Lecz w jednym miejscu(np na formularzu z danymi adresowymi) chcielibyśmy użyć innego tłumaczenia, np. 'budynek'. W takim przypadku pierwsze tłumaczenie zostawiamy z pustą kategorią, natomiast drugiemu przypisujemy jakąś kategorię np. 'address'. Kategorie mogą też służyć do grupowania tłumaczeń np. wszystkie tłumaczenia na danej stronie mogą mieć taką samą kategorię.