Integracja Groovy z jPALIO

W celu integracji jPALIO z Groovy został wprowadzony specjalny typ obiektu jPALIO - Groovy. Kod zawarty w obiektach tego typu jest kompilowany przez kompilator Groovy. W obiektach tych można umieszczać kod analogicznie jak w przypadku obiektów typu jPALIO. Obiekty te mogą przyjmować argumenty i zwracać określoną wartość. Dodatkowo w obiektach typu Groovy można definiować klasy.

Obiekty jPALIO wszystkich typów przechowywane są w bazie danych. Na potrzeby obsługi klas zdefiniowanych w obiekcie typu Groovy został stworzony specjalny class loader, który rozszerza funkcjonalność domyślnego class loadera serwera aplikacyjnego o możliwość wyszukiwania tych klas.

W obiektach typu Groovy można korzystać z istniejących funkcjonalności platformy jPALIO. W celu maksymalnego uproszczenia korzystania z nich została stworzona klasa palio.Groovy, która pełni funkcję pośrednika pomiędzy Groovy a jPALIO. Między innymi umożliwia ona wywoływanie innych obiektów jPALIO (niekoniecznie typu Groovy) w obiektach typu Groovy oraz realizuje dostęp do modułów jPALIO.