Dobre praktyki

Korzystanie z funkcji modułu powino być oraniczone do minimum (np.: formularz włączania/wyłączania zadania), wszelkie potrzebne operacje mogą być i powinny być dokonywane w jDesignerze.

Zadania powinny być przypisywane do grup, a grupy powinny określać poszczególne funkcje systemu. Możliwe jest tworzenie grup zadań, a każda grupa zadań jest obsługiwana przez odzielny wątek.

W celu przejrzystości systemu zadania powinny nazywać się identycznie jak obiekt, który jest przez nie wykonywany.