Tworzenie formularza

Formularz to część dokumentu HTML, zawierająca elementy służące do skompletowania informacji i następnie wysłania ich do serwera. Użytkownik kompletuje informacje poprzez

Do tworzenia formularza służą metody html.createForm(). Zapewniają one:

Zawartość formularza wprowadzana jest jako parametr formCode w języku jPALIO - może on zawierać metody modułu HTML lub bezpośrednio kod HTML.

Przykład:

$html.createForm("customerForm",
"customerForm",
$page.url($currentPageCode()),
"input",
"button",
(String) null,
{
$// jPALIO code to create form content
},
{},
{}
)