Opis atrybutów uprawnień do przejścia

Element /process/states/state/transitions/transition/privs/priv