Tworzenie obiektu widoku

Obiekt widoku odpowiedzialny jest za prezentację stanu zgłoszenia, oraz za wyświetlanie formularzy związanych z możliwymi do wykonania przejściami. W celu wyświetlenie formularzy należy wywołać metodę displayTransitions z modułu Hetman.

Obiekt widoku wywoływany jest z następującymi argumentami:

Domyślnym kodem obiektu widoku jest <prefix>.view. Jeżeli chcemy użyć niestandardowego kodu obiektu widoku należy podać kod obiektu w definicji procesu (atrybut stateView).

Przykładowa treść obiektu widoku (hetman.view):

$#params(Long instanceId, String infoMessage, String errorMessage)
 
<html>
<head>
$html.contentMeta()
 
<style type="text/css">
	.HMessage {
		width: 400px;
		border:1px solid blue;
		color: blue;
		font-weight: bold;
		text-align: center;
		margin: 5px;
	}
 
	.HErrorMessage {
		width: 400px;
		border:1px solid red;
		color: red;
		font-weight: bold;
		text-align: center;
		margin: 5px;
	}
</style>
 
</head>
<body>
 
informacje o zgłoszeniu (nagłówek)<br>
 
$ifNotNull($@infoMessage, {
	<div class="HMessage">$@infoMessage</div>
})
 
$ifNotNull($@errorMessage, {
	<div class="HErrorMessage">$@errorMessage</div>
})
 
$hetman.displayProcess()
 
formularz zgloszenia<br>
 
historia zgłoszenia<br>
 
</body>
</html>