Tworzenie obiektu przerwy

Obiekt ten wywoływany jest w momencie gdy zostanie wykonane przejście, które w definicji ma ustawiony atrybut "breakAfterTransition" na wartość "true". Głównym zadaniem tego obiektu jest prezentacja informacji o wykonanym przejściu oraz o przerwaniu procesu. Domyślnym kodem obiektu przerwy jest <prefix>.break. Jeżeli chcemy użyć niestandardowego kodu obiektu przerwy należy podać kod obiektu w definicji procesu (atrybut breakView).

Obiekt przerwy wywoływany jest z następującymi argumentami:

Przykładowa treść obiektu przerwy (hetman.break):

 

$#params(Long instanceId, String message)
 
<html>
<head>
$html.contentMeta()
</head>
<body>
 
informacje o zgłoszeniu (nagłówek)<br>
 
<h1>przerwa w procesie: $@message</h1>
 
</body>
</html>