Tworzenie obiektu warunku

Zadaniem obiektu warunku (danego stanu) jest sprawdzenie czy dane zgłoszenie/dokument może ze stanu, w którym obecnie się znajduje, przejść do stanu do którego przynależy dany obiekt warunku. Sprawdzenie warunku (wywołanie obiektu warunku) wykonywane jest w momencie próby wyświetlenia formularza, oraz w momencie wykonywania przejścia/akcji). Obiekt warunku musi zwracać instancję klasy palio.modules.hetman.Result. W przypadku gdy sprawdzenie warunku nie zakończy się sukcesem nie zostanie wyświetlony formularz przejścia (zamiast niego pojawi się informacja o przyczynie niespełnienia warunku). Nie zostanie wykonana także akcja związana przejściem.

Domyślnym kodem obiektu warunku wykonania przejścia jest <prefix>.<destination state id>.condition. Jeżeli chcemy użyć niestandardowego kodu obiektu warunku należy podać kod obiektu w definicji danego przejścia (atrybut condition).

Obiekt warunku wywoływany jest z następującymi argumentami:

Przykładowy obiekt warunku (hetman.VERIFICATION_OK.condition):

import palio.modules.hetman.*
 
// sprawdzenie warunków
 
return new Result(true, "Wszystko OK");