Dostęp do predefiniowanych parametrów stanów i przejść

Dla każdego stanu i przejścia możliwe jest zdefiniowane dowolnej liczby parametrów. Poniższe przykłady obrazują sposób w jakim można odwołać się do predefiniowanych parametrów.

Przykład w jPALIO. Pobranie wartości parametrów dla wskazanego stanu oraz dla wskazanego przejścia.

$hetman.getStateParam("hetman.proc", "NEW_ORDER", "test")
$hetman.getTransitionParam("hetman.proc", "NEW_ORDER", "VERIFICATION_OK", "test")


Przykład w Groovy/JAVA. Pobranie wartości parametrów dla bieżacego stanu oraz dla bieżacego przejścia.

ProcessExecutionContext context = Groovy.module("hetman").getProcessExecutionContext()
context.getCurrentState().getParam("test")
context.getCurrentTransition().getParam("test")