Grupowanie przejść

Hetman umożliwia grupowanie przejść w ramach przejść jakie są możliwe w danym stanie. Grupowanie może być przydatne wówczas gdy chcemy obsługę tych przejść umieścić w jednym, wspólnym formularzu. Dla grupy przejść można zdefiniować kod obiektu formularza (atrybut form). Każda grupa musi mieć nazwę (atrybut name).

Metody modułu Hetman wspierające grupowanie przejść:

List getTransitionsForDropList(String groupName, Boolean checkPossibility)