Definicja podprocesu

Aby dla danego procesu włączyć obsługę podprocesów należy zdefiniować przynajmniej jeden podproces. Stany podprocesu należy objąć tagiem subprocess. Jeżeli dany proces ma uruchomioną obsługę podprocesów, stany nie wchodzące w skład żadnego podprocesu automatycznie tworzą podproces główny o nazwie MAIN.

Przykładowa definicja podprocesu:

<states>
  ...
  ...
 
  <!-- subprocess definition -->
  <subprocess name="SUBPROCESS_1">
    <state id="STATE_E" first="true">
      <transitions>
        <transition destination="STATE_F" />
      <transitions/>  
    </state>      
    <state id="STATE_F">
      <transitions>
        <transition destination="STATE_G" />
        <transition destination="STATE_H" />
      <transitions/>  
    </state>
    <state id="STATE_G" last="true" success="true"/>
    <state id="STATE_H" last="true" success="false"/>
  </subprocess>  
 
</states>

Element /process/states/subprocess

Element process/states/subprocess/state