Podpowiadanie parametrów

 

W edytorze jest dostępna również funkcja podpowiadania parametrów. Po umieszczeniu karetki wewnątrz nawiasów metody i kliknięciu Ctrl + Shift + Spacja następuje podpowiadanie parametrów metody. 

 

 

 

 


Oznaczenia