Rodzaje rewizji

Wyróżnia się dwa rodzaje obiektów archiwalnych: