Wywołanie okna porównywania

W celu porównania różnych wersji obiektu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zaznaczony obiekt,  co spowoduje pojawienie się menu, następnie wybrać opcję „Zespół”, po czym wybrać jedną z dostępnych opcji:

W oknie historii obiektu domyślnie wyświetlane są jedynie modyfikacje, które były w zawarte w rewizji. Zaznaczenie opcji „Wyświetl automatyczne archiwizacje” powoduje, że wyświetlone zostaną również automatyczne archiwizacje danego obiektu.

 

 

W Przypadku zaznaczenia jednej archiwalnej wersji oraz wciśnięcia prawego przycisku myszy, pojawia się menu z „Porównaj z wersją lokalną”, które powoduje porównanie zaznaczonej wersji obiektu, z wersją lokalną.

 

 

W Przypadku zaznaczenia dwóch archiwalnych wersji oraz wciśnięcia prawego przycisku myszy, pojawia się menu z „Porównaj zaznaczone wersje”, które powoduje porównanie zaznaczonych wersji archiwalnych.