Okno porównywania

Okno zbudowane jest z dwóch, sąsiadujących ze sobą edytorów: lewego – pokazującą archiwalnątreść obiektu oraz prawego zawierającego treść aktualną. Nad edytorami widnieją podpisy pokazującektóra wersja obiektu znajduje się w edytorze.

 

Prawy edytor z wersją lokalną jest zintegrowany z głównym edytorem designera, tzn. zmiany w nimdokonywane automatycznie dokonują się także w głównym edytorze programu, a zapis treści jestrównoznaczny z zapisem z poziomu okna głównego.