Porównywanie dwóch wersji archiwalnych

Okno to może służyć także nie tylko do porównywania ze sobą wersji lokalnej i archiwalnej ale także dwóch wersji archiwalnych. W tym wypadku istnieje jedynie możliwość podglądu treści obiektu w danych wersjach i różnic między nimi bez możliwości wprowadzania zmian w zarchiwizowanych treściach. Nie pojawiają się zatem przyciski pozwalające na przenoszenie treści z lewego edytora do prawego, prawy edytor jest w trybie tylko do odczytu a przycisk „Kopiuj wszystkie różnice” jest nieaktywny.