Mechanizm porównywania

Porównywanie zawartości obiektów jest dokonywane jeszcze przed wyświetleniem na ekranie i nie jest na bieżąco aktualizowane, tzn. dokonane w prawym edytorze zmiany w wersji lokalnej nie są już aktualizowane i nowe różnice już nie są podświetlane. Aby zobaczyć nowe różnice należy wcisnąć przycisk „Porównaj ponownie” umiejscowiony w lewym górnym rogu okna.

Przy ponownym porównywaniu można określić tryb porównywania, tzn w jaki sposób algorytm ma dzielić kod na elementy do porównywania. Pojedynczy element ma taką właściwość, że odpowiadające sobie w dwóch wersjach elementy porównywane są ze sobą jak zwykłe ciągi tekstowe, tzn. nawet różnica w pojedynczym znaku elementu powoduje, że elementy traktowane są jako różne. Jedynie zgodność co do każdego znaku powoduje, że elementy uznawane są za tożsame.

 

Aby wybrać tryb porównywania wystarczy z umiejscowionej obok przycisku „Porównej ponownie” listy wybrać odpowiednią opcję. Dostępne są 2 tryby porównywania: