Podpowiadanie i uzupełnianie kodu

Obecnie istnieje funkcja podpowiadania kodu po kliknięciu Ctrl + Spacja. Edytor może podpowiadać funkcje jPalio, kod obiektu, lub zmienne lokalne jeśli były wcześniej zadeklarowane.