Model zawartości obiektu

Po wygenerowaniu przez kompilator modelu obiektu możliwy jest jego podgląd. W tym celu należy nacisnąć prawym przyciskiem na obiekt w drzewie obiektów i wybrać opcję wyświetl model obiektu.

Błędy wykryte przez kompilator wyświetlane są w kodzie, poprzez zmianę stylu tekstu lub podkreślenie fragmentu tekstu w edytorze.

Najechanie myszką na błąd w kodzie powoduje pojawienie się okienka wyświetlającego treść błędu. Dodatkowo poniżej edytora w zakładce problemy, widoczny jest spis wszystkich błędów wraz z pozycją gdzie dany błąd występuje. Kliknięcie myszką na błąd powoduje automatyczne przejście karetki do miejsca jego wystąpienia.