Opis

Podstawowy moduł jDesigner’a to moduł Obiektów. Pozwala on na zarządzanie, tworzenie, edycję dowolnego typu obiektów w jPALIO. Obiekty to odpowiedniki funkcji. Obiekty mogą być różnych typów i zawierać treść – kod m.in. Groovy, jPALIO. Każdy obiekt może wywoływać dowolną ilość innych obiektów, a także rekurencyjnie siebie. Kod źródłowy stanowiący treść danego obiektu jest przy pierwszym wywołaniu tego obiektu kompilowany i cache’owany w systemie. Więcej o obiektach w jPALIO można przeczytać w <<<<<<<<<<<<<<<TODO>>>>>>>>>>>>>>.