Przenoszenie wszystkich różnic

W prawym górnym rogu okna porównywania obiektów widnieje przycisk „Kopiuj wszystkie różnice”.  Służy on do usuwania wszystkich różnic poprzez przeniesienie zarchiwizowanej zawartości (lewego edytora) to lokalnej wersji obiektu. Po wciśnięciu przycisku cała treść lokalnej wersji obiektu zastępowana jest przez zarchiwizowaną umieszczoną w lewym edytorze. Funkcjonalność ta, może zatem służyć do przywracania archiwalnych wersji obiektu.