Rozmieszczenie paneli

Moduł strony podzielony został na trzy ramki:

  1. Nawigator – panel służący do nawigacji po drzewie elementów. Po wybraniu z drzewa katalogu, w dolnej części panelu nawigacji zostaną wyświetlone wszystkie strony zlokalizowane w tym katalogu. Po kliknięciu na wybraną stronę w panelach 2 i 3 możliwa jest konfiguracja strony. Wcześniej, bez wybrania strony prawe panele są nieaktywne. Dodatkowo możliwe jest tutaj dodanie bądź usunięcie wybranej z listy strony z zaznaczonego katalogu.
  2. Konfiguracja parametrów strony - panel 2 umożliwia definiowanie parametrów związanych z konkretną stroną.
  3. Panel przywilejów - Panel, w którym możemy określić przywileje, niezbędne do wyświetlenia strony.

Na poniższym obrazku przedstawiono rozmieszczenie poszczególnych ramek: