Edycja parametrów strony

Za pomocą tego modułu mamy możliwość konfigurowanie stron zgodnie z potrzebami. W panelu edycji parametrów strony możemy określić obiekty połączone ze stroną, tj. jej treść, nagłówek a także typ strony (MIME type) a także za pomocą kontrolek określić właściwości strony. Większość z tych parametrów ustalana jest w momencie tworzenia strony, tutaj jednak możliwa jest ich modyfikacja w dowolnym momencie.
Ważne jest, aby po zmianie któregokolwiek z parametrów zapisać zmiany przyscikiem "Zapisz". Bez tego zmiany wprowadzone w parametrach nie zostaną zastosowane.