Wstęp

Okno nawigacji służy do przeglądania, wybierania oraz edycji obiektów, stron i przywilejów w systemie. Hierarchia wszystkich elementów jest oparta na drzewie. W celu uporządkowania elementów w drzewie można tworzyć katalogi na wzór folderów w systemie operacyjnym.

Z poziomu drzewa dostępne są opcje tworzenia nowych elementów, jak również edycja właściwości już istniejących. W kolejnych rozdziałach zostały przedstawione możliwe operacje na drzewie elementów.