Dodanie strony

Aby dodać stronę należy w nawigatorze wybrać odpowiedni katalog, a następnie po wciśnięciu przycisku plusa w nawigatorze wypełnić okno dialogowe pytające o parametry tworzonej strony. Wygląd okna dialogowego pokazuje obrazek:Dodanie strony możliwe jest także w module Obiekty. Można tam stworzyć stronę wraz z podpiętym pod nią obiektem. Szczegółowo zostało to opisane w dokumentacji modułu Obiekty.