Dodawanie stron

Klikamy prawym przyciskiem myszy na katalogu w którym ma zostać umieszczona strona(strona z obiektem) a następnie nowy->strona (nowy->strona z obiektem). W oknie dodawania strony podajemy jej nazwę i kod. Jako treść strony możemy podać już istniejący obiekt. Wybieramy dodatkowe opcję oraz zatwierdzamy przyciskiem "OK"

Podczas dodawania stron z obiektem obiekty są automatycznie przypisywane do strony jako jej treść. Nazwa obiektu będzie identyczna z nazwą strony. Wybieramy dodatkową opcję Typu obiektu oraz zatwierdzamy dodanie strony z obiektem przyciskiem "OK"