Przywileje powiązane ze stroną

Za pomocą modułu Strony mamy możliwość określenia przywilejów, jakie musi posiadać użytkownik, aby mógł oglądać stronę. Możemy tutaj korzystać z przywilejów zdefiniowanych z module Przywileje, czyli dodawać bądź usuwać zdefiniowane wcześniej przywileje. Nie mamy możliwości zarządzać przywilejami w tym miejscu, zajmuje się tym oddzielny moduł Przywileje.
Dodanie bądź usunięcie przywileju następuje za pomocą przycisków plusa i minusa w lewym górnym rogu panelu.