Edytowanie właściwości

W module obiekty jest dostępna edycja wszystkich właściwości strony. W celu edycji właściwości należy w drzewie wybrać stronę, a następnie w dolnym panelu wybrać zakładkę właściwości. Więcej o właściwościach stron można przeczytać w strony.