Lista przywilejów

Najważniejszym elementem modułu jest lewy panel zawierający listę wszystkich przywilejów zdefiniowanych w instancji. Możliwy jest tutaj przegląd nazw przywilejów, a także dodanie nowego bądź usunięcie istniejącego przywileju.Dodanie nowego przywileju następuje poprzez wciśnięcie przycisku "+". Jeżeli na liście zaznaczymy któryś z przywilejów i wciśniemy przycisk "-" przywilej zostanie usunięty.