Parametry przywilejów

W górnym, prawym rogu panelu modułu Przywileje znajduje się panel do modyfikacji parametrów przywileju zaznaczonego na liści przywilejów. Możemy tutaj edytować parametry określane w momencie tworzenia przywileju. Po dokonaniu edycji przywileju konieczne jest zapisanie zmian przyciskiem "Zapisz". Bez tego zmiany nie zostaną zastosowane.