Dostępne strony

Do każdego przywileju możemy określić jakich stron on dotyczy. Przywilej taki da uprawnienia do otwierania stron które znajdują się na tej liście. Aby dodać stronę do przywileju musimy kliknąć w "+", który znajduję się przy oknie Dostępne strony. Rozwinie nam się wtedy lista wszystkich stron znajdujących się w instancji. Aby usunąć stronę wybieramy ją z listy i następnie klikamy w "-". Pojawi nam się okno dialogowe proszące o potwierdzenie.