Wspomagane role

Do każdego przywileju możemy określić jakie role zawierają dany przywilej. Jeśli rola posiada dany przywilej, dostaje ona wtedy uprawnienia do otwierania stron takie jakie ma dany przywilej. Aby dodać rolę do przywileju musimy kliknąć w "+", który znajduję się przy oknie Wspomagane role. Rozwinie nam się wtedy lista wszystkich ról znajdujących się w instancji. Aby usunąć rolę wybieramy ją z listy i następnie klikamy w "-".