Opis

Moduł role umożliwia zarządzanie definicją roli istniejących w instancji. Rola jest to zbiór przywilejów. Każdemu użytkownikowi możemy przyznać odpowiednie role, które dają mu przywileje do otwierania stron z uprawnieniami.