Lista ról

Po lewej stronie panelu zarządzania rolami widnieje lista zdefiniowanych ról. Możliwe jest tutaj dodanie roli za pomocą przycisku "+" bądź usunięcie zaznaczonej roli za pomocą przycisku "-".