Edycja parametru

Aby edytować parametr zaznaczamy go na liście parametrów a następnie klikamy na ikonkę 'ołówka'. Edycji wykonujemy w oknie dialogowym a nie bezpośrednio w tabeli.


Po zmianie wartości parametru akceptujemy zmianę przyciskiem "OK".