Edytowanie właściwości

W module obiekty jest dostępna edycja przywilejów. W celu edycji właściwości należy w drzewie wybrać przywilej, a następnie w dolnym panelu wybrać zakładkę właściwości.

Więcej o właściwościach przywilejów można przeczytać w przywileje.