Ogólnie

JDesigner daje możliwość zaawansowanej obsługi obiektów multimedialnych. W module obiektów poprzez wybór opcji Wstaw obiekt binarny otwieramy okno dialogowe, w którym mamy możliwość zarządzania obiektami binarnymi.

Opcja wyboru wstawiania obiektów binarnych jest dostępna w menu (Wstaw/Obiekt binarny) oraz w menu narzędziowym jak poniżej: