Dodawanie obiektów binarnych

Aby dodać obiekt binarny (media), należy wpierw wybrać folder w którym będzie umieszczone media (w celu zachowania porządku w aplikacji media powinny być przechowywane w folderach związanych z obiektami, w których są używane). Następnie wybierając + w drzewie po lewej stronie okna dialogowego dodajemy plik znajdujący się u nas na dysku. Po wybraniu pliku i potwierdzeniu, jest on wysyłany na serwer i są wypełniane automatyczne dane. Dla niektórych plików powinniśmy zmienić Mime Type, ponieważ nie jest on zapisany w pliku, a jest wymagany do poprawnego działania wstawiania obiektów binarnych.