Edycja obiektów binarnych

Po wybraniu obiektu binarnego mamy możliwość edycji nazwy, kodu, Typu MIME, oraz opisu w oknie dialogowym po prawej stronie. Zmiany zostają zapisane dopiero po kliknięciu przycisku Zapisz. Niezapisane dane zostają utracone!

W celu zmiany zawartości obiektu binarnego należy kliknąć przycisk Edytuj zawartość.

W celu ściągnięcia pliku z obiektem binarnym na dysk należy kliknąć przycisk Eksportuj zawartość.

Zaznaczenie opcji "Nie używaj sumy kontrolnej dla tego obiektu multimedialnego" powoduje możliwość wyświetlania danego pliku bez sumy kontrolnej w liku do tego pliku.