Wstawianie obiektów binarnych

W zależności od typu MIME obiektu binarnego jest wstawiany różny kod do obiektu i tak po kliknięciu przycisku wstaw zostaje wstawione odpowiednio:

Typ image/x-icon

<link rel="shortcut icon" href="$media.url("_kod_")" type="image/x-icon" />

Typ image/...

<img src="$media.url("_kod_")" border="0"/>
lub jeżeli jest dostępna wysokość i szerokość w pliku

<img src="$media.url("_kod_")" width="200" height="200" border="0"/>

Typ text/css

<link rel="stylesheet" href="$media.url("_kod_")" type="text/css" media="screen" />

Typ text/javascript

<script src="$media.url("_kod_")" type="text/javascript"></script>

Typ application/x-shockwave-flash

Ustalona jest standardowy rozmiar 300x200 pikseli. Użytkownik powinien dopasować ten rozmiar do własnej animacji ponieważ rozmiar nie jest dostępny w pliku.

<object codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab"
 width="300" height="200">
 <param name="movie" value="$media.url("_kod_")">
 <param name="quality" value="high">
 <param name="wmode" value="opaque">
 <embed src="$media.url("_kod_")" quality="high" wmode="opaque" 
   width="300" height="200" type="application/x-shockwave-flash" 
   pluginspace="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"></embed>
</object>

Inne typy

<a href="$media.url("_kod_")">_nazwa_</a>

Gdzie _kod_ i _nazwa_ są automatycznie zamieniane na kod i nazwę aktualnie wstawianego obiektu binarnego.